GELECEĞİN
SİGORTASI NEDİR?
GELECEĞİN
SİGORTASI'NDAN
KİMLER YARARLANABİLİR?
GELECEĞİN
SİGORTASI SÜRESİ
TEMİNAT
BİLGİLERİ

PRİMİ NASIL BELİRLEYECEKSİNİZ? PRİM ÖDEME ŞEKİLLERİ SÜRE SONUNDA YÜKSEK
KAPİTALE NASIL ULAŞACAKSINIZ?

ANADOLU HAYAT'IN SON
BEŞ YILA AİT KAR PAYI TABLOSU
GELECEĞİN SİGORTASI'NI
NASIL YAPTIRACAKSINIZ?
VERGİ
AVANTAJI

Geleceğin Sigortası Nedir?
Size sigorta süresi sonunda kar paylı kapital, sigorta süresi içinde vefatınız halinde menfaatdarlarınıza tazminat ve daimi maluliyetiniz halinde maluliyet tazminatı sağlayan bir hayat sigortasıdır. Sigorta süresi tamamlandığında toplu bir ödeme veya sürekli üç aylık gelir tercih edebilirsiniz. Ölüm ve maluliyet tazminatı hakkı ise ilk prim ödendiği andan itibaren başlayıp, sigorta süresi sonuna kadar devam etmektedir.

Geleceğin Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
18-59 yaş arasında sağlıklı herkes Geleceğin Sigortası yaptırabilir.

Geleceğin Sigortası Süresi
En az 11, en çok 30 yıllık poliçe süresi seçebilirsiniz.

Teminat Bilgileri
Vefat teminatı, son ödenen aylık primin yaşınız için belirlenmiş olan katsayı ile çarpımından oluşur.
Örneğin, 35 yaşında ve aylık 50 milyon TL. prim ödeyen bir sigortalı için ölüm teminatı 15 milyar TL.sıdır. Aynı primi ödeyen 25 yaşındaki sigortalı için ise ölüm teminatı 16 milyar 882 milyon TL.sıdır.
Kazaen ölüm teminatı, ölüm teminatına eşit olup; kaza sonucu ölüm halinde her iki teminat birlikte ödenir.
Maluliyet teminatı ise, ölüm teminatının daimi maluliyet oranı ile çarpımından oluşur. Kısmi maluliyet halinde sigortanız geriye kalan oran için devam eder; tam maluliyet halinde poliçe sona erer.

Primi Nasıl Belirleyeceksiniz?
Ödemeyi istediğiniz prim için üst limit yoktur, ancak aylık prim tutarınızın belirlenmiş limiti geçmesi halinde, sağlık durumunuza dair doktor raporu, çeşitli tetkik ve tahliller istenebilmektedir.
Sigorta süresi sonunda tatminkar kapitale ulaşabilmeniz için Geleceğin Sigortası'na, aile bütçenizin elverdiği en yüksek prim ile başlamanızı öneririz.

Prim Ödeme Şekilleri
- İş Bankası Şubeleri
- Kredi Kartı

Süre Sonunda Yüksek Kapitale Nasıl Ulaşacaksınız?
* Sigorta yaptırırken aile bütçenizin elverdiği en yüksek prim ile başlayarak.
* Her sene priminizi en az enflasyon oranında ya da daha yüksek tutarlarda artırarak.
* Primlerinizi ait oldukları dönemde düzenli ödeyerek.
* Sigorta süresini uzun tutarak.

Ödediğiniz primler Şirketimize ulaşmasını müteakip, günlük olarak yatırıma yönlendirilir. Priminizin aynı yıl içinde daha önce ödenmiş olmasının kar payı tutarınız açısından önemi vardır. Bu yüzden priminizi yıllık ya da altı aylık olarak ödemenizi öneririz. Bu mümkün olmazsa, primlerinizi zamanında ödemeye özen gösteriniz.

Anadolu Hayat'ın Son Beş Yıla Ait Kar Payı Tablosu

  TÜFE DEĞİŞİM
ORANI* (%)
TEFE DEĞİŞİM
ORANI* (%)
ANADOLU HAYAT
KAR PAYI* (%)
1995 76.00 65.60 105.00
1996 79.80 84.90 120.00
1997 99.10 91.00 100.82
1998 69.70 54.30 98.33
1999 68.80 62.90 119.12
* Yıl sonu itibariyle


Geleceğin Sigortası'nı Nasıl Yaptıracaksınız?
Daha fazla bilgi için bizi hemen arayın

Vergi Avantajı
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz (G.V.K. 63/3 ve 89/1). Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin Muhasebe Bölümüne vermeniz halinde, sosyal güvenlik kurunlarına ödenen primin aylık tutarını aşmaması şartıyla (01/04/2000 tarihinden itibaren 80,829,000 TL), ödemiş olduğunuz aya ait prim o ayki vergi matrahınızdan indirilecektir.

Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company