İNŞAAT SİGORTALARI MONTAJ SİGORTALARI İŞLETME SİGORTALARI MAKİNE KIRILMASI SİGORTALARI ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI

Makine kırılması hariç, mühendislik sigortaların tümünde "All Risks" yani "Tüm Tehlikeler" şeklinde sigorta yapılır. Yani "Genel Şartlar" da belirtilen "Genel İstisnalar" dışında kalan, ani ve beklenmedik bir harici etken nedeniyle meydana gelen tüm fiziki ziya ve hasarlar temin edilir.

Mühendislik Sigortaları iki başlık altında toplanır:

1. PROJE SİGORTALARI
İnşaat Sigortaları

Basit bir konut inşaatından, büyük çaplı bir baraj inşaatına kadar her türlü yapının, başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde inşaat faaliyetleri nedeniyle meydana gelebilecek ziya ve hasarları temin etmek amacıyla sunulan bir sigorta türüdür.

Sigorta meblağı, projenin bitirildiği tarihte ulaşacağı nihai meblağ olup, işin başlangıcından tahmini bir meblağ olarak saptanır ve poliçenin/işin bitim tarihinde ayarlama yapılır.

Montaj Sigortaları
Küçük bir üretim makinesinin monte edilmesinden baraj türbinlerinin monte edilmesine kadar her türlü ürünün imalat, güç yaratan makine ve benzerinin montajı sıarasında montaj faaliyetleri nedeniyle meydana gelebilecek ziya ve hasarları temin etmek amacıyla sunulan bir sigorta türüdür.

2. İŞLETME SİGORTALARI
Projelerin bitirilmesinden sonra, makina, tesis, kuruluş ve işyerlerinin işletmeye alınması takiben kullanılan makine veya elektronik cihazlara verilen bir teminat türüdür.

Makine Kırılması Sigortası
İşletmeye alınmış fabrika, tesis gibi işyerlerinde kullanılan işletme makinelerinin kullanımları sırasında meydana gelecek işletme hasarlarını temin eden bir türün, diğer mühendislik sigortalarından farkı "All Risks - Tüm Tehlikeler" esasında tasarlanmamış olmasıdır. Özellikle yangın, yangına bağlı diğer riskler, doğal afetler ve hırsızlık", bu poliçe ile temin edilmez.

Sigorta meblağı, her bir makinenin "yeni ikame bedeli" yani, aynı model ve kapasitedeki bir makinenin cari yıldaki iskonto ve amortismanlar dikkate alınmaksızın, satın alma fiyatıdır.

Sigorta fiyatı yıllık olarak saptanır, poliçe yıllık düzenlenir ve vade bitiminde otomatik olarak yenilenir. Yenilerken başlangıçta yeni ikame bedeli olarak saptanmış olan sigorta meblağı, enflasyon dikkate alınarak arttırılır.

Elektronik Cihaz Sigortası
En yeni mühendislik sigortaları türüdür. Denemesi yapılmış ve tüm çalışır halde işletmeye alınmış olan ofis fabrika, tesis vb. iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazların kullanımları sırasında meydana gelebilecek fiziki hasarlar karşılanır.

Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company