ORAS SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ., Medyatext Web Server

    


Bu bölümde kasko,yangın(işyeri,konut,...),trafik gibi çoğunlukla yapılan sigortalarla alakalı sıkça sorulan sorulara cevap vereceğiz.Sizlerinde soruları olursa ana sayfadaki talepleriniz kısmından bizlere iletmenizi rica ederiz.

SORU: Konut Sigortalarında hırsızlık teminatı neleri kapsar?
Hırsızlık teminatı bakımından ev eşyası arasında bulunabilecek olan elektronik ve optik eşyalar, sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, antika ve kıymetli halılar için ödenecek tazminat toplamı, tüm ev eşyası için tespit edilen sigorta bedelinin %30’u ile sınırlıdır. Ancak ziynet eşyasının toplam değeri sigorta bedelinin %10’unu aşamaz.
Mücevher, altın ve sair kıymetli madenlerden mamul ziynet eşyası, kıymetli taşlar, inciler ve benzeri ile her türlü koleksiyonlar ancak kilit altında saklanmak kaydıyla teminata dahildir.Nakit para, döviz ve menkul kıymetler (hisse senedi, tahvil vb.) ile kıymetli evrak teminat haricidir.

SORU: Eksik Sigorta nedir?
Sigorta bedeli gerçek değerin altında gösterilmişse malın tamamının hasara uğraması halinde ancak gösterilen sigorta bedeli kadar ödeme yapılır.Örneğin;1.500.000.000 TL’lik malını 1.000.000.000 TL’sına sigorta ettiren sigortalı malın tamamen hasara uğraması halinde sigortacıdan ancak 1.000.000.000 TL tazminat alır.
Tam hasar olmayıp kısmi hasar olursa, bu taktirde sigorta bedeli ile sigorta değeri arasında bir orantı kurularak ödeme yapılır. Örneğimizde 1.000.000.000 TL sigorta bedeli gösterilen, fakat gerçek değeri 1.500.000.000 TL olan mal, 900.000.000 TL’lik hasara uğrarsa;

  Sigorta bedeli   1.000.000.000  
Tazminat = Hasar * ------------------ = 900.000.000 * ------------------ = 600.000.000 TL
  Sigorta değeri   1.500.000.000  


SORU: Trafik Sigortası neleri kapsar?
Trafik Sigortası yaptırılması zorunlu olup,3.Şahıslara karşı verilen bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitler dahilinde kapsar.

SORU: Deprem Sigortalarında bulunan müşterek sigorta ve muafiyet nedir?
Müşterek Sigorta:Sigortalı ve sigortacının rizikoları belli oranda paylaşmasıdır.Yangın Sig.’da bu oran (teminat üzerinden) sigortalı için %20,sigortacı için %80’dir.
Muafiyet:Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veyahut hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilemeyeceğinin kararlaştırılmasıdır.Yangın sigortalarının deprem muafiyeti sigortacının sorumluluğunun %2’si kadardır.
Örnek:
Daire binası ve ev eşyasını toplam 20.000.000.000 TL üzerinden Konut Sig. İle teminat altına aldığımızı düşünelim.Burada deprem müşterek sigorta ve muafiyet dağılımı şu şekilde gerçekleşir.


  % Sigortalının Sorumluluğu Sigortacının Sorumluluğu
Deprem Müşterek Sigorta
20
4.000.000.000
16.000.000.000
Deprem Muafiyeti
2
320.000.000
15.680.000.000


Yukarıdaki örnektende anlaşılacağı gibi şayet deprem nedeni ile tam hasar gerçekleşmişse sigortalı 20.000.000.000 TL’lik teminatına karşılık, müşterek sigorta ve muafiyet bedelleri düşüldükten sonra, tazminat olarak 15.680.000.000 TL alacaktır.

Hasar 5.000.000.000 TL’lik kısmi bir hasar olsa idi;
Sigortalı üzerinde kalan kısım   %20   1.000.000.000 TL
Sigortacı üzerinde kalan kısım   %20   1.000.000.000 TL
Muafiyet(4.000.000.000* %2)      
   320.000.000 TL
                        Ödenecek Tazminat     3.680.000.000 TL

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company