SAĞLIK
SİGORTASI NEDİR?
SAĞLIK
SİGORTASI'NDAN
KİMLER YARARLANABİLİR?
SAĞLIK
SİGORTASI SÜRESİ
SAĞLIK SİGORTASI
POLİÇE GRUPLARI

ANADOLU HAYAT SAĞLIK
SİGORTASI AVANTAJLARI
ANLAŞMALI
SAĞLIK KURULUŞLARI
SAĞLIK
SİGORTASI TEMİNATLARI

PRİMİN
HESAPLANMASI
PRİMİN
ÖDEME ŞEKİLLERİ
SAĞLIK SİGORTASINI
NASIL YAPTIRACAKSINIZ?
VERGİ
AVANTAJI

Sağlık Sigortası Nedir?
Anadolu Hayat Sağlık Sigortası, sigorta başlangıç tarihinden sonra başınıza gelebilecek sağlık sorunlarıyla ilgili tetkik ve tedavi giderlerini karşılayan, geniş kapsamlı bir sağlık sigortasıdır. Tüm sağlık giderlerinizi limitler dahilinde sigorta kapsamına alır. Amacı, gelecekte karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarının mali yıkımlara dönüşmesini önlemektir.

Sağlık Sigortası'ndan Kimler Yararlanabilir?
14 günlük bebekten 64 yaşındaki yetişkine kadar herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Sağlık Sigortası Süresi
Sigorta süresi 1 yıldır. İstenildiğinde her sene yenilenebilir.

Sağlık Sigortası Poliçe Grupları
Anadolu Hayat Sağlık Sigortası ferdi, aile ve grup sağlık sigortası başlıkları altında A, B ve C grubu poliçeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Ferdi Sağlık Sigortası: Yalnızca bir kişinin sigortalandığı, bireysel sağlık sigortasıdır.
A Grubu Poliçeler: Sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ayakta ve yatarak
tedavi giderlerini teminat altına alan bir üründür. Bu grupta bulunan paketler sırasıyla:

* İnci
* Elmas
* Yakut
* Zümrüt

şeklindedir. Teminat tutarları İnci pakette en yüksek,
Zümrüt pakette en düşüktür. Limitler dahilinde olmak üzere yatarak tedavi
giderleri %100, ayakta tedavi giderleri limitler dahilinde %80 oranında karşılanmaktadır.

B Grubu Poliçeler: Sadece yatarak tedavilere yönelik hazırlanmıştır. Ayakta tedaviler
için teminatı bulunmamaktadır. Bu grupta bulunan paketler sırasıyla:

* İnci
* Elmas
* Yakut
* Zümrüt

şeklindedir. Teminat tutarları İnci pakette en yüksek, Zümrüt
pakette en düşüktür.Limitler dahilinde olmak üzere yatarak tedavi
giderleri %100 ödenmektedir.

C Grubu Poliçeler: Sadece yatarak tedavilere yönelik olup tamamlayıcı
teminatlardan oluşmaktadır. B Grubu poliçeler de olduğu gibi
ayakta tedaviler için teminatı bulunmamaktadır. Bu grupta bulunan paketler sırasıyla:

* İnci
* Elmas

şeklindedir. Bu iki paket için B Grubu Zümrüt paket
teminat tutarı kadar muafiyet uygulanmaktadır.

Aile Sağlık Sigortası: Sigortalı ile birlikte, sigortalının eşi ve 18 yaşın altındaki çocuklarının da sigortalandığı sağlık sigortası poliçesidir. Ferdi sağlık sigortasına göre avantajı prim ödemelerinde tüm paketlerde %10 indirim uygulanmasıdır. Aile sigortasına sahip olmak isteyenler de yukarıda açıklanan paketlerden birini tercih edeceklerdir.

Grup Sağlık Sigortası: Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların çalışanları ya da üyeleri için toplu olarak yapılan sağlık sigortasıdır.

Anadolu Hayat Sağlık Sigortası Avantajları

Med-Line: Anadolu Hayat Sağlık Sigortası sahipleri, acil durumlarda Med-Line Mobil Sağlık Hizmetlerinin 24 saat hizmet veren ambulans merkezini arayarak, sağlık danışmanlığı ve doktor eşliğinde kara ambulansı hizmetinden herhangi bir ücret ödemeden yararlanabileceklerdir.


Nuffield Hastaneler Zinciri: Yatarak tedavisini yurtdışında gerçekleştirmek isteyen sigortalılarımız için, İngiltere'de bulunan Nuffield Hastaneler Zinciri ile bir anlaşma yapılmıştır.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları
Anadolu Hayat Sağlık Sigortası sahipleri, ülke çapında 40 ile yayılmış 2,000 anlaşmalı sağlık kuruluşu ile yapılan direkt ödeme anlaşmasından yararlanabilirler. Anlaşmalı kuruluşlar, ayakta ve yatarak tedaviler için 24 saat şirketimizden hizmet alabilmektedirler.

Sağlık Sigortası Teminatları
Sigortalının yatarak tedavi giderleri teminat limitleri dahilinde %100 oranında; ayakta tedavi teminatları kapsamındaki harcamalar ise, limitler dahilinde %80 oranında karşılanmaktadır. Ayrıca, ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, suni uzuv ve protez, ambulans ve doğum teminatları, poliçe başlangıç tarihinden itibaren sigorta süresi boyunca her üç ayda bir, sigortalı ek prim ödemeksizin %15 artışa tabidir.

Primin Hesaplanması
Primler; yaşınıza, cinsiyetinize ve tercih etmiş olduğunuz teminat paketine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin ilerleyen yaşla beraber primler de artmaktadır ve kadınların primi aynı yaştaki erkeklere oranla daha yüksektir.

Primin Ödeme Şekilleri
Yıllık primin %25'i peşin, geriye kalan kısmı 4 eşit taksit halinde ödenebilmektedir. Peşin ödemelerde %7 indirim uygulanmaktadır. Aile poliçelerindeki indirim oranı %10'dur. Ayrıca Anadolu Hayat Sağlık Sigortası sahiplerine, sigortalı olma sürelerine bakılarak her yıl artan oranda indirim uygulanmaktadır.

İş Bankası aracılığıyla prim ödemesi:
- İş Bankası
- Kredi Kartı

Kredi kartı ile prim ödemesi: Mastercard-Eurocard, Visa kredi kartlarından birine sahipseniz, bir kez ödeme talimatını imzalayınca primler kredi kartı hesabınızdan her ödeme döneminde otomatik olarak tahsil edilir.

İşyeriniz ile Anadolu Hayat arasında yapılacak anlaşma ile prim ödemesi: Anadolu Hayat ile anlaşmalı işyerlerinde; primler, çalışanların bordrolarından kesilebiliyor. Bu şekilde priminizi kolayca öderken, vergi indiriminden de anında yararlanıyorsunuz.

Sağlık Sigortası'nı Nasıl Yaptıracaksınız ?
Lütfen Bilgi Formumu'zu Doldurun

Vergi Avantajı
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz (G.V.K. 63/3 ve 89/1). Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin Muhasebe Bölümüne vermeniz halinde, sosyal güvenlik kurumlarına ödediğiniz primin aylık tutarını aşmaması şartıyla (01/04/2000 tarihinden itibaren en fazla 80,829,000 TL), ödemiş olduğunuz aya ait prim o ayki vergi matrahınızdan indirilecektir.


Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company