EMTIA VE KIYMET SİGORTALARI NAVLUN SİGORTALARI TEKNE SİGORTALARI

TAM ZİYAA KARŞI AKDEDİLEN SİGORTALAR KAMYON KLOZU DAHİLİNDE AKDEDİLEN SİGORTALAR DEMİRYOLU KLOZU DAHİLİNDE AKDEDİLEN SİGORTALAR

INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) 01.01.1982 UYARINCA AKDEDİLEN SİGORTALAR INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) 01.01.1982 UYARINCA AKDEDİLEN SİGORTALAR

Malların taşıma sırasında uğrayabileceği zararlara karşı yaptırılan sigortalardır.
Taşıma Sigortaları sigortalanan menfaatin niteliğine göre dörde ayrılır;

Emtia ve Kıymet Sigortaları
Bir yerden bir yere herhangi bir nakil vasıtası ile taşınan kıymetli evrak (çek, bono, hisse senedi) ile kağıt para, kıymetli madenler ile mücevherler bu sigortanın konusu olur.

Navlun Sigortaları
Bu tür sigortaların konusu deniz yoluyla taşınan emtiaya ait olarak ödenecek navlundur (taşıma ücretidir).

Tekne Sigortaları
Bu sigortaaların konusu gemi, yat vs deniz araçları olup tekne ile birlikte makine ve teçhizatı da kapsar.

Taşıma Sigortaları teminat kapsamına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

Tam Ziya karşı akdedilen sigortalar:
Nakil aracının fiilen ve mutlak suretle tamamen ziyai nedeniyle, sigortalı malların fiilen ve tamamen ziyai sonucunda ortaya çıkan zararı karşılar.

Kamyon Klozu dahilinde akdedilen sigortalar:
Doğal afetler ile kamyon veya traylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması sonucunda taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarları karşılar.

Demiryolu Klozu dahilinde akdedilen sigortalar
Doğal afetler ile katarlar arasında çarpışma, çarpma hattan ayrılma, devrilme, zincir kopması ve katarın buna benzer bir zarara maruz kalması sonucunda uğrayacağı ziya ve hasarları karşılar.

Institute Cargo Clauses (C) 01.01.1982 uyarınca akdedilen sigortalar
Yangın veya infilak teknenin karaya oturması, batması veya alaborası, kara vasıtasının devrilmesi veya hattan çıkması, teknenin veya sair nakil vasıtanın su hariç herhangi bir harici maddeyle çarpışması veya teması, yükün sığınma limanında boşaltılması sonucunda sigortalı malın uğrayacağı ziya, hasar ve masraflar ile müşterek avarya fedakarlığı ve malın denize atılmasının doğurduğu zararları karşılar.

Institute Cargo Clauses (A) 01.01.1982 uyarınca akdedilen sigortalar
Sigortalının kötü yönetiminden doğan hasar, masraf, sigortalı konunun mutad akması, ağırlığında veya hacminde mutad eksilme, aşınma, yırtılma, ambalaj yetersizliği ve uygunsuzluğu, sigortalı konunun kendi doğasından kaynaklanan ve yakın nedeni gecikme olan, donatanlar, idareciler, kiracıların veya işletenlerin mali güçlük veya zorlukları nedeniyle meydana gelen ziya, hasar ve masraflar ile denize elverişsizlik veya uygunsuzluk, harp ve grev rizikoları, atomik veya nükleer erime veya üreme veya benzeri reaksiyon veya radyoaktif kuvvet veya madde içeren herhangi harp silahının kullanılmasından oluşan ziya, hasar veya masraf istisnaları dışında tüm rizikoları karşılar.

Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company