GENEL YANGIN İŞYERİ PAKET POLİÇESİ KONUT POLİÇESİ MARKET PAKET POLİÇESİ TURİSTİK TESİS POLİÇESİ

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar, ve hararetin sigortalı mallarda, doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeli kadar temin edilir.

Genel Yangın
- Bina
- Temeller
- Makine, tesisat
- Demirbaş
- Ev Eşyası
- Emtia
- Kasa Muhteviyatı

Sigortası yapılacak binanın sigorta bedelini oluşturan kriter o binanın inşa değeridir. Makine, demirbaş veya emtia için ise kriter bu kıymetlerin piyasa değeridir.

Yangın, yıldırım, infilak ana teminatıyla birlikte verilebilecek ek teminatlar nelerdir?
- Deprem
- Sel veya su baskını
- Dahili Su
- Fırtına
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtaları Çarpması
- Deniz Taşıtları Çarpması
- Duman
- Yer Kayması
- Kar Ağırlığı
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör.
- Enkaz Kaldırma

Başa DönSigortanın insanlara tanıtımında ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık sağlanması amaç işyerleri ve konutlar için paket poliçeler oluşturulmuştur.

İşyeri Paket Poliçesi
İşyeri Paket Poliçesi'nin verdiği teminatlar;
- Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Fırtına
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Duman
- Yer Kayması
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk haraketleri, kötü niyetli hareketler ve terör.
- Kiracı, komşuluk mali mesuliyeti
- Kira kaybı
- Alternatif işyeri masrafları
- İş Durması

Başa Dönİşyeri paket poliçesinde isteğe bağlı teminatlar da vardır. Bunların paket poliçesinde otomotik olarak verilmemesinin nedeni riskin bulunduğu yere göre fiyatların çok değişken olmasıdır. Bunlar;
- Deprem
- Sel veya Su Baskını
- Hırsızlık
- Cam Kırılması - Aynalar dahil
- Deniz Taşıtları Çarpması
- Kar Ağırlığı
- Enkaz Kaldırma
- Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma

Konut Poliçesi
Konut Paket Poliçesinin sunduğu teminatlar
- Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Fırtına
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Duman
- Yer Kayması
- Kar Ağırlığı
- Sel veya Su baskını
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk haraketleri, kötü niyetli hareketler ve terör.
- Kiracı Sorumluluğu
- Komşuluk Sorumluluğu
- Kira Kaybı
- Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
- Enkaz Kaldırma masrafları
- Hırsızlık

İsteğe Bağlı Teminatlar;
- Deprem
- Cam Kırılması
- Ferdi Kaza
- Deniz Taşıtları Çarpması
- Uydu Antenine Fırtına Teminatı
- Güneş kollektörü ve Fırtına Teminatı
- Anadolu hizmet Teminatı

Market Paket Poliçesi
Market veya depo gibi işletmeler için hazırlanmış olan pek çok güvenceyi tek bir poliçe içinde sunan market paket poliçelerinin kapsamı ise söyledir;

- Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Fırtına
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Duman
- Yer Kayması
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk haraketleri, kötü niyetli hareketler ve terör.
- Kiracılık, Komşuluk Mesuliyeti
- Kira kaybı
- İş Durması
- Emtia ve demirbaşların hırsızlığı
- Yazar kasa, kasada bulunan kıymetlerin yanması ve çalınması
- Cam Kırılması
- Alternatif işyeri masrafları

İsteğe Bağlı Teminatlar;
- Deprem
- Sel veya Su Baskını
- Kar Ağırlığı
- Deniz Taşıtları Çarpması
- Ferdi Kaza
- 3 Şahıslara karşı hukuki sorumluluk
- Enkaz kaldırma

Başa DönTuristik Tesis Poliçesi
Otel, motel, tatil köyü sahiplerinin veya işletmecilerinin özellikle tercih ettikleri poliçe türü ise bu tür yerler için hazırlanmış olan turistik tesis poliçesinin sunduğu güvenceler şunlardır;

- Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Fırtına
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Duman
- Yer Kayması
- Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör
- Alternatif otel masrafları
- İş Durması
- Yangın mali mesuliyeti

Turistik Tesis Sigortasına dahil edilebilecek teminatlar ise sunlardır:
- Deprem
- Sel yada Su baskını
- Kar Ağırlığı
- Deniz taşıtları çarpması
- Hırsızlık (Demirbaşlar, kasa muhteviyatı, odalarda ve emanete bırakılan eşyalar.)
- Cam kırılması
- Ferdi Kazalar
- Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluğu
- İşveren Hukuki Sorumluluğu
- Enkaz Kaldırma

Sayfa Başı

MEDYATEXT:Turkey's Largest Internet Company